Pàgina web compartida per 
Montsita Rierola i Jordi Lafon

*Podeu visionar els treballs fets en comú o
els individuals triant el nom corresponent

GOULA
Art, joc i memòria

*Per més informació sobre el projecte Goula podeu mirar a l'apartat de projectes de lafon rierola on hi ha un índex de peces realitzades en comú