Pàgina web compartida per 
Montsita Rierola i Jordi Lafon

*Podeu visionar els treballs fets en comú o
els individuals triant el nom corresponent de la capsalera.

GOULA
Projecte d'Art, joc i memòria

Aquest projecte artístic s'està desenvolupant en el marc de la tesi doctoral portada a terme per Montsita Rierola, amb el nom de:
Goula. D'una aventural industrial a un projecte artístic